COVID-19 Vaccination Coverage Criteria for Domestic Travel

Pursuant to the Health Protection Agency (HPA)’s circular (IUL)23-L/452/2021/9) dated 06 August 2021, ease in travel restrictions will apply effective from 1st September 2021, based on the following COVID-19 vaccination coverage and COVID-19 positivity rate in initial departing island and travel quarantine measures: 1. COVID-19 Vaccination Coverage At least 90% of the eligible resident population…

Islands under monitoring

Island Date R. Dhuvaafaru 25-05-21 K.Gaafaru 20-08-21 Sh. Milandhoo 27-08-21 HDh. Nolhivaram 28-08-21 S. Hithadhoo 28-08-21 S. Maradhoo 28-08-21 S. MaradhooFeydhoo 28-08-21 S. Feydhoo 28-08-21 S. Hulhumeedhoo 04-09-21 R. Kinolhas 09-09-21 B. Maalhos 12-09-21 K. Gulhi 12-09-21 GA. Gemanafushi 14-09-21 GA. Maamendhoo 15-09-21 Th. Veymandoo 15-09-21 Th. Dhiyamigili 15-09-21 GA. Viligili 19-09-21 Updated on: 22nd…

COVID-19 Vaccination Coverage

Population (12+years) Total Population Atoll Island 1st Dose coverage (%) 2nd Dose coverage (%) 1st Dose Coverage (%) 2nd Dose Coverage (%) HA Molhadhoo 89% 72% 66% 57% HA Kela 99% 81% 85% 69% HA Maarandhoo 88% 71% 69% 55% HA Filladhoo 97% 75% 78% 56% HA Uligam 99% 91% 82% 73% HA Dhidhdhoo 97%…

Health Protection Agency Announcement (IUL)23-L/452/2021/2

Pursuant to the Health Protection Agency’s (HPA)announcement on travel restrictions for inbound passengers from South Asian countries (reference number 2021/64), tourism-related restrictions now apply:   15th July 2021 onwards, inbound tourists from South Asian countries may check-in at private resorts but are not allowed to check-in at guesthouses on any inhabited islands, until further notice…

Quarantine Guidelines for Work Permit Holders Travelling from South Asia (Updated 23/07/21))

The following guidelines have been issued pursuant to the Health Protection Agency (HPA)’s Circular (No.: 64/2021) dated June 29, 2021, allowing entry for inbound work permit holders travelling from South Asian countries from July 7, 2021. All travelers and their accompanying dependents are required to strictly adhere to these guidelines. Prerequisites for Entry into the…

Designated quarantine facilities for work permit holders travelling from South Asian countries (1.8.2021)

Work permit holders and Maldivians from South Asia Effective from 07/07/2021 Should present a valid negative PCR result with a sample taken within 96 hours prior to embarkation at first port enroute to Maldives. Subjected to mandatory travel quarantine (The individual quarantine duration is 14 days from date of arrival. However, travelers who have completed 14 days…

English Translation- Iulaan (IUL)452/452/2021/11

COVID-19 patients will no longer receive a separate release document at the end of their isolation period. The initial isolation notice states the mandatory isolation period for all COVID-19 patients, and their isolation will come to an end as stated in the de-isolation criteria in the isolation document. The isolation period for positive patients will…

ވެކްސިން

ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސް ބެނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމުގައި ބަލާ ބަލިތައް (މިބައިން މިވަގުތު އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށެވެ. ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަމުންދާ މީހުންނާއި މި ބައްޔަށް ފަރުވާކޮށް ނިމުނުތާ އަހަރެއް ހަމަނުވާ މީހުން ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުން ސްޓްރޯކެއް ޖެހިފައިވާ މީހުން އިސްކޮޅާއި އަޅާ ބަލާއިރު ބަރުދަން މަތި މީހުން (ބީ.އެމް.އައި 40ން މަތި މީހުން)…