Updates as of 23:30

• Fourteen individuals with COVID19 like symptoms are being transferred to Hulhule Isolation Facility (HIF) for isolation. The 14 individuals are contacts of the case: MAV021. • Samples taken from a Maldivian national who was a Direct Contact of the positive case has tested POSITIVE for COVID19. This is the 2nd person to became POSITIVE…

ކޯވިޑް-19 އަށް މާލެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅޭ

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް ކޯވިޑް-19 އަށް މާލެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅޭ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން 15 އެޕްރީލް 2020 ގައި ވަނީ ފެނިފައެެވެ. މިކަން ކަށަވަރުވެފައިވަނީ ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު މާލެހިޔާ ކައިރީ ހުންނަ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމުންނެވެ. މިކަން ކަށަވަރުވުމާއިއެކު ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމުން ވަނީ ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން މިމަޢުލޫމާތު އެމީހާއަށް އެންގުމަށްފަހު ވަގުތީގޮތުން ސަރަޙައްދުު ބަންދުކޮށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ…

މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވް

މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 6 ވަނަ މީހާ މީނާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން