Updates As of 23:50

As a precautionary measure; samples have been taken from a foreign national who developed COVID19-like from symptoms from Grand Park Kodhipparu Maldives Resort. The resort is under monitoring. Samples taken from a Maldivian national, who was placed in Eriyadhoo Quarantine Facility after returning from Philippines, has tested POSITIVE for COVID19 and is been transferred to…

ކޯވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން، ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނެގިފައި. އެ ރިސޯޓު މިހާރު ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައި. އެރިޔަދޫ ކަރަންޓައިން ފެސިލިޓީ ގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ދިވެއްސެއް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި. ފިލިޕީންސް އިން އެނބުރި އައި މި މީހާ އަކީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 5 ވަނަ ދިވެހި މީހާ

ކޯވިޑް 19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ. މީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 5 ވަނަ ދިވެހި މީހާ

އެރިޔަދޫ ކަރަންޓައިން ފެސިލިޓީ ގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ދިވެއްސެއް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި. ފިލިޕީންސް އިން އެނބުރި އައި މި މީހާ އަކީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 5 ވަނަ ދިވެހި މީހާ