ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދި ސްޓޭންޑަރޑް ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު، ދި ރެޒިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް، ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް ރިސޯޓު އަދި ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިއެވެ.މިރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނެގިފައި.

Updates as of 21:30

Samples collected from The Standard Huruvalhi Maldives, The Residence Maldives at Dhigurah, Taj Exotica Resort, LUX* North Male Atoll Resort and Filitheyo Island Resort have all tested NEGATIVE for COVID19. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the resorts have now been lifted.