Updates as of 19:00

Samples collected from Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives Resort, Grand Park Kodhipparu Maldives, JA Manafaru Maldives Resort and Maahaa Safari have all tested NEGATIVE. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the islands and safari have now been lifted. Ministry of Health announces the recovery of two additional case of Covid19 in the Maldives.• As…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު، ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް، ޖޭ.އޭ. މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު އަދި މާހާ ސަފާރީން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެއެވެ.ވީމާ، މިރަށްތަކާއި ސަފާރީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނެގިފައި. ކޯވިޑް 19 ބަލި ޖެހިފައިވާ އިތުރު ދެމީހަކު މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މިއަދު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައިއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު…