Updates as of 2100

Sample taken from the foreign national, from aaaVeee Nature’s Paradise Maldives Resort who developed COVID19 like symptoms, has tested NEGATIVE for COVID19. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the resort has now been uplifted As a precautionary measure; samples have been taken from a Maldivian national who returned from South Korea to Malé…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

  • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން “މައި ސްކައި” ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ އުޅަނދަކުން 2 ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ސަފާރީ އުޅަނދުވަނީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައެވެ. • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން، ޓްރެވަލް ކްލިނިކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް…

Latest updates as of 1400

  Samples will be taken from 2 foreign nationals from safari vessel – MY SKY who developed COVID19 like symptoms. The individuals have been placed under isolation. The safari vessel is currently under monitoring status. Samples will be taken from a foreign national in Anantara Kihavah who developed COVID19 like symptoms. The individual has been…