ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އިތުރު 2 މީހެއް (ކޭސް 068، ކޭސް 069) މާލެއިން ވަނީ ފެނިފައި. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 01 ދިވެއްސަކާއި 01 ބަންގްލޭޝް މީހުން.

މިއާއެކު މާލެއިން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 49 އަށް އަރާފައި. މި މީހުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.